PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
Kościół pw. św. Elżbiety w Trybszu - Trybsz
Dwór Feillów w Woli Zręczyckiej - Wola Zręczycka
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Krakowie - Górce Kościelnickiej - Kraków - Górka Kościelnicka
Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej - Skrzydlna
AKTUALNOŚCI
26.09.2016
Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze” organizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach, intensywnie tworzone są nowe trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. Szlaki te wydają się być jak żywe organizmy, struktury sieciowe, które jak pajęcze sieci przenikają regiony, inicjując zachodzące w nich zmiany: kulturowe, społeczne, obywatelskie, gospodarcze. Umiejętnie zarządzane, przestają być jedynie produktami turystycznymi, odgrywając rolę medium zmian w kulturze. Fenomen ten zachęca do refleksji nie tylko naukowej, ale również praktycznej, nad istotą szlaków dziedzictwa oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionów.

Organizatorzy zapraszają do włączenia się do dyskusji nad zagadnieniem szlaków dziedzictwa. Abstrakty mogą nadsyłać zarówno pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, jak i osoby zajmujące się zarządzaniem i organizacją tego typu szlaków. Referaty powinny stanowić wieloaspektową refleksję na temat fenomenu szlaków dziedzictwa, postrzeganych jako medium zmian: kulturowych (m.in. uczestnictwo w kulturze, aktywizacja środowisk twórczych, budowanie tożsamości kulturowej środowisk lokalnych), społecznych (m.in. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i budowanie społecznej spójności), obywatelskich (np. kształtowanie postaw obywatelskich), gospodarczych (m.in. zapewnienie nowych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury turystycznej, wpływy z turystyki). W trakcie konferencji przewidziany jest panel dla młodych naukowców, do udziału w którym w sposób szczególny zaproszeni są studenci i doktoranci.


Abstrakty należy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie http://bit.ly/szlaki_dziedzictwa

Więcej informacji o konferencji, w tym komitet naukowy konferencji i opłaty konferencyjne na stronie internetowej: www.szlaki.sgpm.krakow.pl

Wróć do aktualności