PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
Zabudowa w Chochołowie - Chochołów
Dworek Zacisze w Miechowie - Miechów
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu - Tylicz
Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie - Mogilno
AKTUALNOŚCI
10.01.2017
Konkurs "Zabytek zadbany"

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. 

Ocenie Jury konkursowego podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

Jedną z kategorii konkursu jest architektura i budownictwo drewniane.

Szczegóły konkursu, regulamin i karta zagłoszeniowa, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wróć do aktualności