PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
L'écomusée de l'architecture en bois traditionnelle de Dobczyce - Dobczyce
L'église paroissiale orthodoxe Saint-Côme-et-Saint-Damien de Bartne - Bartne
L'église Saint-André de £ukowica - £ukowica
L'église Saint-Clément de Zakopane - Zakopane
ACTUALITÉS
18.07.2017
Nocne zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej pw. ¶w. Micha³a Archanio³a w Brunarach Wy¿nych

brunaryW dniu 22 lipca 2017 roku (w sobotê) w godzinach od 21:00 do 24:00 serdecznie zapraszamy na nocne zwiedzanie cerkwi parafialnej greckokatolickiej pw. ¶w. Micha³a Archanio³a w Brunarach Wy¿nych, która w 2013 roku zosta³a wpisana na Listê ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Szczegó³y oraz wiêcej informacji u przewodnika pod numerem telefonu: +48 668 905 441.

Do zobaczenia na Szlaku...

Zapraszamy!

Reviens à l’accueil