PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
Kościół pw. św. Marka w Rodakach - Rodaki
Dwór w Wielogłowach - Wielogłowy
Zabudowa w Krościenku n. Dunajcem - Krościenko N. Dunajcem
Kościół pw. św. Mikołaja w Czulicach - Czulice
AKTUALNOŚCI
14.02.2019
Ruszył nabór do kolejnej edycji Nagrody im. M. Korneckiego
Ruszył nabór do kolejnej edycji nagrody, która honoruje gospodarzy małopolskich zabytków architektury drewnianej. Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące dziedzictwo.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej. O wyróżnienie mogą rywalizować gospodarze zabytkowych kościółków, cerkwi, dworów, domostw oraz wszelkich innych obiektów z drewna, które dzięki troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i obecnie wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej na terenie województwa małopolskiego. Na wyróżnienie mogą liczyć również projekty kulturalno-edukacyjne promujące tego typu dziedzictwo. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. 

Nagroda jest przyznawana za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

Nabór do tegorocznej edycji trwa do 20 marca. Zgłoszenia mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowani konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej. 

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków). Laureat zostanie ogłoszony w maju, na uroczystym spotkaniu organizatorów i opiekunów obiektów zabytkowych podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Więcej informacji, w tym karta zgłoszenia i regulamin nagrody na stronach BIP. 

 

Wróć do aktualności