PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
The Orthodox church of Sts Cosmas and Damian in Piorunka - Piorunka
The church of St. James the Apostle in Więcławice - Więcławice Stare
The Orawa Ethnographic Park in Zubrzyca Górna - Zubrzyca Górna
The Chapel of St. Joseph the Craftsman (Chapel on Water) in Ojców - Ojców
NEWS
16.08.2019
Kolejne warsztaty na Szlaku Architektury Drewnianej

Za nami kolejne warsztaty w ramach projektu „¦więta, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce”. Tym razem wzięli w nich udział młodzi mieszkańcy Sobolowa, którzy uczyli się jak wykonać tradycyjny wieniec dożynkowy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, z jakich zbóż i w jaki sposób wyplata się wieniec, poznali zwi±zane z nim tradycje, a także sami z ziaren zbóż tworzyli kwiaty, które mog± być ozdob± wieńca.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „¦więta, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce” w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Back to news